Friday, March 09, 2007

Habsyah negara pertama Hijrah sebelum Madinah

ETHIOPIA negara tertua yang tidak pernah dijajah dalam sejarah di benuaAfrika. Kemakmuran negara ini menggambarkan keadilan pemerintah silamnya.Ia pernah diperintah oleh raja yang bergelar Najasyi dan kerajaan ketikaitu menjangkau hingga ke Sudan, sebahagian dari Mesir dan Somalia itulahHabsyah.

Selain dikenali sebagai Habsyah di kalangan bangsa Arab, ia dikenalisebagai Abisinia sehingga kurun ke-20. Hari ini, Ethiopia merujuk kepadakedua-dua nama itu. Ethiopia muncul sebagai negara pertama hijrah umatIslam Makkah sebelum berpindah ke Madinah.Keadilan raja dan keharmonian penduduknya menarik perhatian Rasulullah SAWsehingga Baginda memerintah sahabatnya berhijrah ke sana buat sementarawaktu.

Hubungan Ethiopia dengan tanah Arab wujud sejak zaman Nabi Sulaiman dannegeri itu juga pernah berada di bawah pemerintahan Ratu Balkis, iaitupemerintah kerajaan Saba'. Selepas kelahiran Nabi Muhammad hubungankedua-dua negara ini semakin rapat melalui peristiwa hijrah.Penindasan yang dideritai oleh umat Islam di Makkah menyebabkan Rasulullahdiwahyukan agar mereka berhijrah ke Habsyah.Habsyah dipilih kerana rajanya adil. Mereka bergelar Najasyi dalam bahasaTigrinya, raja.

Selain itu, kisah Najasyi diketahui oleh Rasulullahmenerusi rombongan perniagaan mereka yang menyeberang Laut Merah ke tanahArab.Rombongan Hijrah yang pertama ialah seramai 11 lelaki dan empat wanita,antaranya Uthman bin Affan, isterinya Ruqaiyyah binti Rasulullah, AbdulRahman bin Auf dan beberapa sahabat lain. Rombongan itu disambut baikNajasy yang menganggap mereka sebagai tetamu istimewa.

Tetapi, selepas tigabulan mereka kembali ke Makkah kerana faktor geografi di sini yang berbezadan selepas Saidina Hamzah serta Umar al-Khattab memeluk islam.Jika Ethiopia menyimpan jasad Najasyi, negara jirannya, Eritrea berbanggadengan lokasi pertama sahabat Rasulullah menjejaki kaki mereka. Di sanalahbermulanya segala episod sejarah hijrah dan perjuangan mereka. Negara yangsinonim dengan pergolakan, rakyatnya pula sudah biasa mengharungipeperangan selama 30 tahun.

Eritrea di Afrika Timur Laut baru mengecapi kenikmatan kemerdekaan dariEthiopia, pada 1993. Negara ini mendapat nama daripada perkataan Yunaniyang bermaksud Semenanjung. Sebahagian ahli sejarah Afrika mengatakankalimah itu berasal daripada bahasa Arab 'irt' yang bermakna api yangbernyala kemerah-merahan. Orang Yunani menambahkan sebutan 'ea' di hadapanperkataan irt sebagai rujukan kepada bangsa mereka. Akhirnya negara inidipanggil Eritrea.

Sebagai negara pertama menjadi lokasi hijrah, Eritrea agak istimewaberbanding negara Afrika lain. Seperti diketahui bahawa Islam masuk keEritrea melalui hijrah sahabat. Seperti juga diketahui bahawa Nabi cubamenjalankan dakwah di Makkah, tetapi ditentang oleh Musyrikin Quraisy.Malah, hanya sedikit kalangan mereka yang beriman dengannya. Mereka yangmemeluk Islam berhadapan dengan kesukaran dan seksaan.

Selepas Nabi melihat segala bentuk seksaan yang dilakukan kaum Musyrikin keatas mereka, lalu Baginda bersabda: "Bagaimana jika kamu berhijrah?"Lalu sahabat bertanya: "Ke mana ya Rasulullah?" Baginda menjawab: "Pergilahke bumi Habsyah. Sesungguhnya rajanya tidak pernah menzalimi seseorang dania adalah bumi kebenaran."Selepas itu, sahabat pun berhijrah ke Habsyah secara rahsia. Merekaberhijrah melalui jalan laut dan mendarat di bumi Eritrea. Habsyah danEritrea adalah negeri yang sama kerana dulu semuanya dikenali sebagaiHabsyah.

Uthmaniyah

TENTERA Uthmaniyah digeruni kerana semangat jihad menjulang panji Islam.Mereka mempunyai kemampuan tempur yang tinggi, perancangan bijak dankelengkapan terbaik yang membawa kemenangan kepada Turki dalam usahameluaskan empayarnya.

Muhammad Al-Fatih adalah sultan Uthamaniyah pertama merintis kemenangandalam pertempuran di laut apabila baginda mengerahkan armada dengankekuatan 180 kapal perang dari Gallipoli menuju Laut Aegean pada 1456.Sejarah Cyprus dan Turki bermula sejak 1570 dan pendaratan tentera Turki dipantai pulau itu pada 20 Julai 1974 adalah satu rahmat bagi lebih 200,000rakyat Cyprus Utara berketurunan Turki.Etnik Greek, Greek Cypriot melancarkan kempen Enosis yang menyaksikangerakan penghapusan etnik bagi mewujudkan sebuah negara Cyprus yang bersatudengan Greece.

Kedatangan tentera Turki ibarat doa yang dimakbulkan Tuhan keranakesengsaraan selama sedekad dirasakan etnik Turki, akhirnya selesai dengancampur tangan kerajaan itu. Sekali gus memisahkan Cyprus kepada dua entiti,utara dan selatan.Girne Kapisi atau Kyrenia Gate menyaksikan seribu satu detik peristiwasehingga terbentuk negara republik yang muda, kerajaan merdeka RepublikTurki Cyprus Utara tanggal 15 November 1983.

Kisah lama berpalit darah dan air mata empat dekad lalu masih segar dalamingatan warganya yang menyaksikan ribuan etnik Greek menyeberangi sempadanke Cyprus Selatan selepas pulau itu dibahagi dua.Tindakan sama dibuat etnik Turki yang berhijrah ke utara untuk memulakankehidupan baru lebih aman.Hari ini negara kecil yang terpinggir itu berusaha mendapat pengiktirafandunia dan pada masa sama berhasrat untuk turut menyertai blok ekonomiEropah.

Sejak kurun keenam dan ketujuh hijrah, tasawuf mengambil tempat dalamkehidupan umat Islam hingga menjadi falsafah hidup yang diamalkan secaraindividu pada mulanya dan perlahan-lahan berkembang sebagai organisasi diserata dunia Islam.Jika di Libya dan Afrika Utara kelompok tarikat muncul sebagai kumpulanpejuang menentang penjajahan Eropah, di Cyprus pula tarikat Maulawiyahmenyumbang kepada pembangunan sosial dan kebajikan masyarakatnya.

Generasi tua Cyprus masih mengingati detik bersejarah sekitar tahun 50-anketika penduduk pulau itu mengangkat senjata cuba mengusir penjajahBritish.Oleh itu, keamanan hari ini mahal nilainya bagi generasi baru Cyprus Utarakerana walaupun konflik 11 tahun antara etnik Turki dan Greek berakhir,hubungan antara dua wilayah yang berkongsi pulau Cyprus masih terasategangnya.Sebagai negara republik demokratik yang sekular, majoriti penduduk CyprusUtara adalah Muslim, hasil sejarah, budaya dan bahasa yang dikongsi bersamamasyarakat tanah besar Turki.

Sejarah kehadiran tentera Uthmaniyah memasuki Lefkosa pada 1570 menamatkanzaman penindasan rakyat oleh Venetian akan terus dikenang. Begitu jugapemberontakan orang Greek terhadap kerajaan walaupun ia tidak seburukkonflik etnik 1963 lalu.Peninggalan kesan sejarah di pulau Cyprus Utara ternyata membawa peringatandan pengajaran agar kejadian lalu dikenang bagi mengelak kesilapan daripadaberulang.

Tentera Uthmaniyah ambil setahun takluki Cyprus Utara

FAMAGUSTA atau Gazimagusa adalah kota pelabuhan Cyprus Utara di timurLefkosa yang disinggahi pelbagai tamadun bangsa sepanjang sejarahkewujudannya. Ia juga menjadi pelabuhan sibuk pada zaman Venetian hinggahari ini.

Republik Turki Cyprus Utara merdeka pada 1983, namun hanya Turkisatu-satunya negara yang mengiktirafnya sebagai entiti berdaulat.Hubungan sejarah antara Turki dan Cyprus Utara begitu ketara dan berterusanhingga sekarang dipaparkan melalui episod ke-14 siri Jejak Rasul 11 yangmenemui penonton TV3 setiap petang sepanjang Ramadan ini.

Ketika bahtera perang Uthmaniyah melabuhkan sauh di perairan Cyprus pada1570, anggota tentera Uthmaniyah seramai 80,000 orang sudah bersedia untukgugur sebagai syuhada dan ternyata kemenangan berpihak kepada mereka.Sekalipun, kota dan kubu dibina bagi melindungi Gazimagusa daripadakemaraan tentera Sultan Selim II, ia tidak bertahan selamanya apabilatentera Uthmaniyah menduduki kota itu pada 1571.

Ketika zaman Khalifah Uthman Al Affan dan Harun Ar Rasyid, tentera Islampernah berjaya menawan pulau itu pada 648 dan 791, tetapi berjaya dirampassemula oleh Byzantine.Sebelum Byzantine kehilangan ibu kotanya Constantinople kepada Uthmaniyah,kuasa Rom timur itu lebih awal dikalahkan di Cyprus oleh Raja England dansejak itu Byzantine tidak pernah berjaya merampas semula pulau Cyprus.Pasukan perang Uthmaniyah tiba di pulau itu pada zaman pendudukan Venetian.Untuk menewaskan pertahanan Venetian di Gazimagusa bukanlah tugas mudahwalaupun tentera Uthmaniyah mempamerkan keberanian serta daya juang yangtinggi.

Nama pahlawan Turki Uthmaniyah, Cambulat Bey begitu masyhur di kotapelabuhan itu kerana keberanian beliau menunggang kuda dengan laju,merempuh dan berjaya membuka pintu kota yang disekat roda besar dipenuhimata pisau serta pedang.Sebenarnya, sebelum kehadiran tentera Uthmaniyah, Raja Venetian sudah lamabersiap sedia kerana bimbang mendengar kisah Sultan Sulaiman Al-Qanuni yangbegitu agresif menggerakkan tenteranya ke Eropah hingga Hungary.Gereja dan bangunan indah yang dibina pada zaman Lusignan dirobohkanmanakala batu batan digunakan untuk membina kota pertahanan.Oleh itu, apabila berita kemangkatan Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang tiba,Raja Venetian menarik nafas lega.

Bagaimanapun, serangan tidak berlaku pada zaman Sultan Sulaiman, tetapipenggantinya Sultan Selim II meneruskan misi itu hingga berjaya menguasaipulau Cyprus sepenuhnya sekali gus menamatkan pengaruh Venetian.Sekalipun, Turki tiba ke pulau ini sebagai kuasa tentera, merekamelaksanakan tanggungjawab sebagai pentadbir dengan baik. Masyarakattempatan tidak dipaksa menukar kepercayaan asal, sebalik mereka diberipilihan dan kebebasan.Sejarah Cyprus turut menceritakan mengenai St Barnabas yang berbangsaYahudi dan bersama St Paul, beliau menyebarkan agama Masihi di pulau pada zaman pemerintahan Raja Lusignan.( tau tak ttg barnabas..? ianya satu2 injil yg mirip injil asal dan membenarkan kerasulan nabi Muhammad....ehsan dari ainadilah).

Apabila rajanya yang terakhir, King James mangkat, permaisuri Ratu Conoromenyerahkan pulau yang diwarisi sejak lebih 200 tahun kepada Venetian.Sejak itu, Venetian menjadi penguasa yang menindas rakyat dengan cukaimembebankan sehinggalah tentera Uthmaniyah mengepung Gazimagusa beberapabulan lamanya dan menyebabkan tentera Vanetian menyerah kalah pada 1571.

Al-Khawarizmi perkenal algebra, pakar aritmetik

SUMBANGAN ilmuwan Islam mengembangkan ilmu pengetahuan pada zaman merekaturut mencelikkan masyarakat dunia hari ini menerusi pembaharuan yangdibawa dalam bidang masing-masing.Buktinya, kaedah campur, bahagi dan tolak yang dikembangkan agar menjadilebih mudah oleh Al-Khawarizmi, tidak diubah hingga hari ini sepertipendekatan algebra serta algorithma.Al-Khawarizmi atau Abu Abdullah Mohammad bin Musa adalah seorang pakardalam bidang matematik dan astronomi yang dilahirkan di Khiwarizam (satutempat dalam Russia kini).

Sewaktu pemerintahan Al-Makmum, beliau ke Baghdad dan berjaya mendapatpenghargaan serta kedudukan apabila dilantik menganggotai Baitul Hikmah(Ketua Pustakawan al-Makmum) dan wakil delegasi ke luar negara.Pencarian ilmu nombor warisan masyarakat Hindu membawa Al-Khawarizmiberjumpa seorang sarjana Hindu bernama Kankah. Beliau hanya berjayamenemuinya dalam percubaan kali kedua.Sebelum itu, beliau pernah memujuk Kankah untuk mengajarnya, tetapi gagal.Apabila sekali lagi datang membawa harapan tinggi, akhirnya Kankahbersimpati lalu mengajar Al-Khawarizmi ilmu nombor Hindu.Asas yang diperoleh daripada Kankah mendorong Al-Khawarizmi melakukanrevolusi dalam bidang matematik yang berkembang ketika zaman KerajaanAbasiyah.

Kemudian evolusi yang berlaku ketika pemerintahan Kerajaan Ummaiyyahmencorakkan pula asas huruf yang kini digunakan di kebanyakan negara didunia.Pencapaian paling ulung Al-Khawarizmi ialah apabila beliau memberi nilaikepada angka kosong sedangkan dalam sistem nombor Hindu, kosong tiadanilai.Sehingga hari ini, istilah yang bermakna kosong digunakan bangsa Eropahsebenarnya berakar daripada istilah diperkenal Al-Khawarizmi sebagai sifar.

Beliau turut mengasaskan fungsi punca ganda dua dalam usahanyamenyelesaikan beberapa masalah kiraan dengan simbol asal menggunakan hurufjim, kemudian diwarisi tokoh seperti Al-Uqlidisi dan simbol itu juga sudahberubah.Al-Khawarizmi menyusun risalah kecil dalam bidang aritmetik yang dianggapsebagai pertama dalam bidang itu yang kemudiannya dikenali dengan namaAlgorizam beberapa kurun selepasnya.Beliau juga menghasilkan buku pertama dalam algebra yang dinamakan Aljabarwal Muqabalah, dibiayai oleh Khalifah Abbasiyyah, Abdullah Al-Makmun yangsentiasa memberi galakan kepada mereka ingin mempelajari ilmu pengetahuan.

Antara baris yang ditulisnya dalam buku itu berbunyi: "Imam Al-Makmum, Amilal-Mikminin memerintahkan saya menerangkan sesuatu yang masih samar danmemudahkan sesuatu yang sukar."Baginda juga memerintahkan saya mengarang sebuah buku ringkas mengenaipengiraan algebra dan perbandingan kerana ia amat diperlukan dalampembahagian harta pusaka, wasiat, pembahagian hartanah perniagaan sertatransaksi.

"Sesungguhnya Al-Khawarizmi yang meninggal dunia pada 232 Hijrah/814 Masihidi Baghdad, Iraq, mempunyai kedudukan penting dalam bidang matematik samaada di Timur mahu pun di Barat.Permulaan yang diperkenalkan beliau kemudian dikembangkan ilmuwan lainkhususnya pengkaji Barat dalam kajian mereka.Siri mengenai tokoh matematik itu turut memperlihatkan jasa Al-Khawarizmiyang turut mendapat komentar sebilangan tokoh sarjana Islam di pelosokdunia antaranya Nasaruddin Al-Tusi yang memperbaharui bidang trigonometri.

Kitab dihasilkan Al-Uqlidisi pula adalah antara bukti bahawa kaedah pecahanperpuluhan diasaskan dalam zaman Islam manakala Omar Khayam menjelaskansecara lanjut mengenai persamaan kubik.Kini, bidang matematik di Malaysia seiring arus perdana seperti dibuktikanPengarah Institut Penyelidikan Matematik Universiti Putra Malaysia, ProfDatuk Dr Kamel Ariffin.Beliau berjaya menghasilkan satu-satunya perisian komputer sepenuhnyamenggunakan bantuan animasi untuk pembelajaran calculus sehingga mendapatpengiktirafan peringkat antarabangsa

Sejarah pemasangan kelambu Kaabah

AHLI sejarah Islam berselisih pendapat orang yang pertama memasangAl-Kiswah atau kelambu Kaabah. Ada yang mengatakan Nabi Ismail yang memulakannya dengan menggunakan kain yang dibuat daripada kulit haiwan.Pendapat lain pula mengatakan orang yang mula-mula memasangnya ialah Adnan Udda.Sementara satu pendapat yang agak masyhur pula mengatakan Tubba Abu KarbAs'ad, Raja Yaman, orang yang pertama memasang Al-Kiswah iaitu 220 tahun sebelum berlakunya hijrah. Beliau menggunakan sejenis kain buatan Yaman yang ditenun dengan benang perak bagi menutup sekeliling Kaabah.Sejak itu, raja dan pembesar di kalangan orang Arab meneruskan tradisi berkenaan.
Mereka memasang yang baru di atas kelambu lama, menjadikannya bertompok dan dibiarkan hancur.Pada masa penguasaan kaum Quraisy, iaitu sebelum kedatangan Islam, mereka menggunakan kain sutera sebagai Al-Kiswah.Qusai Kilab memperkenalkan cukai khusus bagi menyediakan Al-Kis wah setiapkali perlu diganti.Tirai atau kelambu turut dipasang dalam Kaabah. Orang pertama melakukannya ialah Nabilah Hibban, ibu kepada Abbas Abdul Muttalib.
Rasulullah SAW mula memasang Al-Kiswah pada tahun ke-8 hijrah iaitu tahun penaklukan kota Makkah oleh orang Islam. Baginda menggunakan kain tenunanYaman. Pemasangan itu diikuti oleh Khalifah Abu Bakar dan Umar.Ketika pemerintahan Saidina Uthman pula digunakan kain Qibti. Pada pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Dinasti Ummaiyyah,Hajjaj bin Yusuf ath-Thaqafi, seorang pembesarnya menggunakan kain sutera untuk Al-Kiswah.Perhatian berat terhadap penyediaan Al-Kiswah mendorong Raja Mesir Sultanal Malik as-Saleh Ismail ibnu an-Nasir Qalawun membeli tiga kampung, Basus,Sandabis dan Abil Ghit di daerah Qalyub pada tahun 743 Hijrah (1342Masihi), untuk dijadikan wakaf bagi mendapatkan hasil tenunan untuk membuat Al-Kiswah.

Kemudian, Sultan Salim Al Usmani membeli pula tujuh kampung bagi tujuan sama.Sewaktu Mesir diperintah oleh Mohammad Ali Basya, diwujudkan pula jawatankhusus bagi urusan pembuatan Al-Kiswah.Kelambu Kaabah yang dihasilkan di Mesir itu akan dikirim setiap tahun keMakkah menjelang musim haji melalui Sinai.Namun urusan ini akhirnya dicampur adukkan dengan politik dan menjadi bahan tawar-menawar.Pada tahun 1343 hijrah (1924/1925 masihi) berlaku peperangan antara pemerintah Makkah ketika itu, Syarif Hussin dengan Al-Malik Abdul Aziz binAbdul Rahman As-Saud, yang mana dimenangi oleh Al-Malik Abdul Aziz.Pada masa itu pemerintah Mesir mengambil keputusan tidak menghantar kelambu Kaabah pada saat tibanya musim haji.Tindakan itu mengejutkan masyarakat Makkah yang segera menyampaikan berita itu kepada Raja Abdul Aziz dan memberitahu ada sebuah kelambu Kaabah buatan Iraq yang lengkap dan masih belum dipakai.Lantas Raja Abdul Aziz mengeluarkan perintah supaya kelambu itu dikeluarkan dari gudang dan dipakaikan kepada Kaabah.
Peristiwa itu turut meresahkan beberapa ulama Mesir kerana penyediaan kelambu Kaabah bukan daripada dana kerajaan Mesir, sebaliknya diambil dari harta wakaf, khusus untuk kelambu Kaabah.Tindakan pantas memasang kelambu itu menghairankan pemerintah Mesir kerana bagaimana dalam tempoh 10 hari saja, Raja Abdul Aziz dapat menyiapkanAl-Kiswah dengan cukup lengkap.Mengambil iktibar daripada peristiwa itu, Raja Abdul Aziz memutuskan untuk mendirikan sebuah kilang khusus untuk membuat Al-Kiswah.